Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u momenteel bezoekt en bekijkt. Door bezoek aan deze website stemt u in met deze disclaimer.
  1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.
  1. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
  2. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.
  3. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
  4. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder schriftelijke toestemming is het niet toegestaan inhoud of delen van deze website te gebruiken.